Centrale Raad van Beroep, 02-10-2015 / 14/594 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4164
Datum02-10-2015
InhoudsindicatieTijdens de zitting bij de Raad heeft het Uwv naar voren gebracht dat de uitlooptermijn aangepast had moeten worden, omdat in bezwaar nieuwe functies zijn geselecteerd. Het besluit op bezwaar waarin deze nieuwe functies zijn aangezegd dateert van 6 maart 2013, waardoor de uitkering pas met ingang van 7 mei 2013 ingetrokken had moeten worden. Het Uwv stelt zich daarbij op het standpunt dat de in bezwaar gewijzigde FML ook geldt op de datum 7 mei 2013. De Raad ziet aanleiding zelf in de zaak te voorzien door te bepalen dat er voor appellante met ingang van 7 mei 2013 geen recht meer bestaat op een uitkering op grond van de Wet WIA omdat zij met ingang van deze datum minder dan 35 % arbeidsongeschikt was.