Centrale Raad van Beroep, 17-02-2015 / 13-6587 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:423
Datum17-02-2015
InhoudsindicatieHerziening bijstand. Geldtransacties: Uit de geldtransacties die volgens de bankafschriften in de periode van 1 april 2011 tot en met 30 november 2011 hebben plaatsgevonden blijkt niet of de betreffende stortingen afkomstig zijn van de bijstand en de toeslagen van appellant, van de geldelijke bijdragen van de zonen van R, dan wel uit de verkoop van de door appellant genoemde goederen. Bovendien stemmen de opgenomen bedragen niet overeen met de door appellant teruggestorte bedragen, zodat de stelling van appellant dat de hij op verifieerbare wijze de herkomst van de stortingen aannemelijk heeft gemaakt, geen stand houdt. Terugvordering: geen bijzonder geval, geen onaanvaardbare financiŽle situatie.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1958 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT2869 ★★★★★