Centrale Raad van Beroep, 18-02-2015 / 13-5238 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:440
Datum18-02-2015
InhoudsindicatieToepassing Vakantieregeling. De artikelen 19, eerste lid, aanhef en onder e, en 20, eerste lid, aanhef en onder d, van de WW zijn dwingendrechtelijke bepalingen en bieden geen ruimte om rekening te houden met de redenen waarom appellant buiten Nederland heeft verbleven. Dat appellant zijn stelling dat hij buiten zijn schuld in het buitenland heeft verbleven niet heeft onderbouwd is dan ook, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, niet relevant.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 18-02-2015
RSV 2015/145
Vakantieregeling buiten Nederland verblijf houden dwingend recht redenen waarom buiten Nederland is verbleven niet relevant meenemen ongebruikte vakantiedagen niet mogelijk geen ongerechtvaardigde ongelijke behandeling tussen werkloze werknemers en werkende werknemers