Centrale Raad van Beroep, 11-12-2015 / 14/4064 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4514
Datum11-12-2015
InhoudsindicatieDe Raad verenigt zich met het standpunt van (het Uwv) dat met de rapporten van de verzekeringsarts bezwaar en beroep ... genoegzaam is uiteengezet dat en waarom er geen aanleiding bestond om naast de reeds voor betrokkene in aanmerking genomen beperkingen ook nog een urenbeperking van toepassing te achten. Anders dan de rechtbank is de Raad mitsdien van oordeel dat de medische grondslag van het bestreden besluit als deugdelijk kan worden bestempeld.