Centrale Raad van Beroep, 15-12-2015 / 14/1706 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4546
Datum15-12-2015
InhoudsindicatieGeen toekenning bijstand met terugwerkende kracht. Geen bijzondere omstandigheden. Dat de hele nasleep van het faillissement van zijn bedrijf in combinatie met (de toename van) zijn psychische klachten voor appellant verwarring en onduidelijkheid meebracht over zijn rechten op een WW-uitkering, laat onverlet dat met de afwijzing van de WW-uitkering bij besluit 7 september 2012 duidelijkheid is verkregen over zijn recht op die uitkering. Op grond van het beleid van het dagelijks bestuur had appellant, als hij zich binnen zeven dagen na ontvangst van het besluit van 7 september 2012 had gemeld om bijstand aan te vragen, in aanmerking kunnen komen voor bijstand met ingang van de datum van de WW-aanvraag.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV8690 ★★★★★