Centrale Raad van Beroep, 16-12-2015 / 14/1414 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4587
Datum16-12-2015
InhoudsindicatieWeigering voorschot op ZW-uitkering. (Het Uwv) is terecht opgekomen tegen de aangevallen uitspraak. Zoals uit de uitspraken van 17 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3051 en van 19 augustus 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:2787 blijkt, wordt geen ruimte gezien voor het door de rechtbank gemaakte onderscheid tussen onzekerheid van het ontslag en van de bezoldiging, voor zover het de toepasselijkheid van artikel 47a van de ZW betreft. Nu in dit geval het gegeven ontslag werd aangevochten en die procedure ten tijde van het bestreden besluit nog niet ten einde was gekomen, bestond er twijfel over de vraag of betrokkene recht had op bezoldiging en heeft appellant met toepassing van artikel 47a van de ZW terecht geweigerd betrokkene een voorschot op de ZW-uitkering te verstrekken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3051 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2787