Centrale Raad van Beroep, 17-12-2015 / 14-2304 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4603
Datum17-12-2015
InhoudsindicatieOntslag verleend op grond van artikel 9.b.3, aanhef en zevende lid, van de CAO-VO, wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het verrichten van zijn functie. Er is sprake van een autoriteitsconflict, een probleem met de wijze waarop appellant zich profileert binnen de organisatie, alsmede een probleem met de organisatie van zijn werk. Uit de gedingstukken blijkt van een groot aantal incidenten verband houdend met het handelen en nalaten van appellant. Door zich halsstarrig en niet coŲperatief op te stellen en zich niet te voegen naar het belang van de organisatie heeft appellant de grenzen van een positief kritische houding in aanmerkelijke mate overschreden. De Raad komt tot de slotsom dat het college in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van zijn bevoegdheid om appellant ontslag wegens ongeschiktheid te verlenen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU1926 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:5704