Centrale Raad van Beroep, 17-12-2015 / 14-3740 WUV


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4608
Datum17-12-2015
InhoudsindicatieNu niet is voldaan aan de onder 2.1.1 genoemde maatstaf, heeft verweerder terecht geconcludeerd dat bij betrokkene geen sprake is van een verminderd functioneren in de zin van de Wuv. Betrokkene is daarom terecht niet in aanmerking gebracht voor een periodieke uitkering. Er zijn geen aanknopingspunten gevonden om te twijfelen aan de juistheid van het door verweerder in navolging van zijn geneeskundig adviseurs ingenomen standpunt. Er zijn geen medische gegevens voorhanden die daartoe aanleiding zouden kunnen geven.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1565