Centrale Raad van Beroep, 17-12-2015 / 14-6169 AOR


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4611
Datum17-12-2015
InhoudsindicatieBij besluit van 20 januari 2014 heeft verweerder aan appellant meegedeeld dat de AOR-uitkering vanaf de datum van toekenning, zijnde 1 oktober 2012, niet tot uitbetaling komt. Als reden is vermeld dat de op de uitkering te korten overige inkomsten, te weten de pensioenaanspraken van het ABP en SPF-beheer, hoger zijn dan zijn AOR-uitkering. In artikel 21 van de AOR is dwingend geregeld dat de door de uitkeringsgerechtigde uit andere hoofde genoten inkomsten op de AOR-uitkering in mindering dienen te worden gebracht. Deze dwingende bepaling betekent dat verweerder hiervan niet kan afwijken.