Centrale Raad van Beroep, 18-12-2015 / 14/5129 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4636
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieGeen besluit. Het bezwaar van appellante is terecht niet-ontvankelijk verklaard. Het terugbetalen van het teveel ingehouden bedrag kan niet worden aangemerkt als een rechtshandeling aangezien zij niet is gericht op enig rechtsgevolg. Hiertoe wordt verwezen naar de uitspraak van de Raad van 3 juli 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:834, in welke uitspraak is geoordeeld dat op grond van een vaststellingsovereenkomst gedane betalingen en specificaties daarvan geen besluiten zijn in de zin van artikel 1:3 van de Awb.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 18-12-2015
NJB 2016/97
Het terugbetalen van het teveel ingehouden bedrag kan niet worden aangemerkt als een rechtshandeling aangezien zij niet is gericht op enig rechtsgevolg.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 18-12-2015
USZ 2016/55
Besluit, Uitvoering vaststellingsovereenkomst, Terugbetaling te veel ingehouden bedrag, Niet gericht op rechtsgevolg, Uitleg inhoud vaststellingsovereenkomst.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD6569 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:834
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY4653