Centrale Raad van Beroep, 09-12-2015 / 14/4659 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4639
Datum09-12-2015
InhoudsindicatieVaststelling en terugvordering pgb. Appellant heeft niet aan de verantwoordingsplicht voldaan. Niet is gebleken van feiten en omstandigheden op grond waarvan bij afweging van het belang van een goede besteding van publieke middelen en het belang van appellant, tot het oordeel moet worden gekomen dat de vaststelling van het pgb-bedrag op nihil en de terugvordering niet in stand kunnen blijven.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9635 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:755