Centrale Raad van Beroep, 14-12-2015 / 14/3852 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4688
Datum14-12-2015
InhoudsindicatieLoongerelateerde WGA-uitkering, naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 66,12%. Juiste vaststelling beperkingen in de in beroep aangepaste FML. Geen twijfel aan de conclusie van de verzekeringsarts. De arbeidsdeskundige heeft voldoende gemotiveerd dat, gelet op de aanpassing van de FML, de voor appellant geselecteerde functies passend blijven. Voor appellant geldt een inkomenseis. De rechtbank heeft overwogen dat de functies van arbeidsdeskundige (SBC-code 721011) en teamleider (SBC-code 471120) niet kunnen worden gehanteerd, zodat er drie functies over zijn. Dit leidt tot een mate van arbeidsongeschiktheid van 75,68%, hetgeen gevolgen heeft voor het stellen van de inkomenseis ondanks dat de uitkering wat betreft de hoogte en duur ongewijzigd blijft. De gevolgen voor en van het stellen van de inkomenseis hebben een wijziging van de rechtspositie van appellant tot gevolg (uitspraak van 29 oktober 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4471). Herroeping besluit. De raad voorziet zelf door te bepalen dat de mate van arbeidsongeschiktheid van appellant wordt vastgesteld op 75,68%.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4471 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1327 ★★★★