Centrale Raad van Beroep, 18-12-2015 / 14/350 WIA-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4715
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieUit de rapporten van de arts en de verzekeringsarts bezwaar en beroep komt naar voren dat zij geen lichamelijk onderzoek bij appellant hebben uitgevoerd. Medisch onderzoek is niet volledig en daarmee onvoldoende zorgvuldig geweest. Niet toereikend gemotiveerd, zodat het bestreden besluit is genomen in strijd met de artikelen 3:2 en 7:12, eerste lid, van de Awb. Het Uwv krijgt de opdracht de genoemde gebreken in het bestreden besluit te herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:303
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4133