Centrale Raad van Beroep, 22-12-2015 / 14/993 AOW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4732
Datum22-12-2015
InhoudsindicatieNiet in geschil dat, enkel beoordeeld naar de nationaalrechtelijke bepalingen van de AOW, appellant in de periode in geding niet verzekerd is voor deze wet. Appellant woonde of werkte in deze periode niet in Nederland. De stelling van appellant dat Vo 883/2004 en Vo 987/2009 meebrengen dat appellant desondanks moet worden aangemerkt als verzekerd voor het Nederlandse stelsel van ouderdomspensioen, wordt verworpen. Uit de bepalingen van genoemde Verordeningen volgt dat de Svb het ouderdomspensioen op grond van de AOW mocht vaststellen zonder periodes van wonen in Oostenrijk in aanmerking te nemen. Het beroep van appellant op artikel 6 van Vo 883/2004 en artikel 12 van Vo 987/2009 slaagt niet omdat hier slechts de hoogte van het pensioen ter beoordeling staat.