Centrale Raad van Beroep, 24-12-2015 / 15-3601 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4796
Datum24-12-2015
InhoudsindicatieToekenning van en overgang naar een functie uit het LFNP. Indien appellant zich niet kon vinden in zijn uitgangspositie, had het op zijn weg gelegen om functieonderhoud te vragen op grond van de Tijdelijke regeling functieonderhoud politie en/of rechtsmiddelen aan te wenden tegen de besluitvorming aangaande zijn uitgangspositie. De omstandigheid dat appellant heeft afgezien van het indienen van een verzoek om functieonderhoud omdat hij de inschatting van zijn leidinggevende dat het uiteindelijk bij de plaatsing goed zou komen niet in twijfel wilde trekken, dient voor rekening en risico van appellant te komen, juist nu appellant al bij het voorgenomen besluit over zijn uitgangspositie is gewezen op het belang van functieonderhoud. Geen beroep op het gelijkheidsbeginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1550 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1663 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:112
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4348