Centrale Raad van Beroep, 17-12-2015 / 14/6793 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4837
Datum17-12-2015
InhoudsindicatieOntslag op een redelijke grond. Nu appellant ook na de uitdrukkelijke waarschuwing opnieuw diverse malen de locatie buiten openingstijden heeft bezocht en daarmee het gevaar voor de omgeving en hemzelf heeft veronachtzaamd, mocht het college na het tweede verhoor van appellant door Interseco op 17 december 2012 concluderen dat het vertrouwen in appellant onherstelbaar was aangetast. Hieruit volgt dat aan het college de bevoegdheid toekwam om op grond van artikel 8:4, eerste lid, van de CAO-NU tot ontslag over te gaan.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:137 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:198 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2947 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:9072