Centrale Raad van Beroep, 18-12-2015 / 14/5168 AOW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4846
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieUitspraak 1: De rechtbank wordt niet gevolgd in haar oordeel dat de schuldige nalatigheid over de jaren 1998 tot en met 2001 buiten de omvang van het geding valt. Hiervoor is doorslaggevend dat het toekenningsbesluit van 21 maart 2014 een één en ondeelbaar besluit is, dat niet bestaat uit besluitonderdelen. Vernietiging uitspraak. Beroep ongegrond. Uitspraak 2: Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW8531 ★★★★