Centrale Raad van Beroep, 20-02-2015 / 13-502 WIA-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:485
Datum20-02-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Weigering IVA-uitkering. Duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid. Inschatting maken van de herstelkansen. Het bestreden besluit berust op een ontoereikende motivering omdat de verzekeringsarts weliswaar kennis heeft genomen van de brief van de psychiater met betrekking tot de ingezette behandeling, maar onvoldoende aandacht heeft geschonken aan zijn opmerking dat van deelname aan het arbeidsproces wellicht helemaal geen sprake meer zal zijn. De Raad draagt het Uwv op om het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1896 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2956