Centrale Raad van Beroep, 23-12-2015 / 14/5882 WTOS


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4861
Datum23-12-2015
InhoudsindicatieHerziening tegemoetkoming. Terugvordering ten onrechte toegekende tegemoetkomingen. Appellant kan worden geacht te hebben geweten dat hem tegemoetkomingen waren verstrekt waarvan hij wist dat daarop geen recht bestond. Hij is immers niet gedurende de volledige studiejaren ingeschreven geweest en evenmin heeft hij in deze jaren gestudeerd. Gegeven de hiervoor vermelde feiten heeft de minister ook in redelijkheid gebruik kunnen maken van zijn herzieningsbevoegdheid.