Centrale Raad van Beroep, 14-12-2015 / 13/1092 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4869
Datum14-12-2015
InhoudsindicatieZW; Ten aanzien van de opgelegde maatregel heeft de rechtbank terecht overwogen dat appellant zijn verplichtingen, die zijn opgenomen in het (aangepaste) plan van aanpak, niet of niet behoorlijk is nagekomen. Geen verschoonbare reden van medische aard had waardoor appellant niet kon voldoen aan de re-integratie-afspraken. Geen sprake van verhoogde verwijtbaarheid in de zin van artikel 3, derde lid, van de Beleidsregel, zodat de standaardmaatregel 25% over vier maanden passend is. WIA; terecht oordeel rechtbank dat de beperkingen goed zijn weergegeven in de in bezwaar aangepaste FML. De belastbaarheid wordt in de geselecteerde functies niet overschreden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-12-2015
USZ 2016/46
Maatregel, Verhoogde verwijtbaarheid.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1958 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1327 ★★★★