Centrale Raad van Beroep, 21-12-2015 / 15/6520 AWBZ-VV-PV


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4911
Datum21-12-2015
InhoudsindicatieProces-verbaal mondelinge uitspraak. Afwijzing verzoek om een voorlopige voorziening. CIZ is als gevolg van wetswijzigingen niet langer bevoegd om indicatiebesluiten te nemen.