Centrale Raad van Beroep, 20-02-2015 / 13-3279 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:497
Datum20-02-2015
InhoudsindicatieVastgesteld kan worden dat de rechtbank Zutphen in de uitspraak van 13 juni 2012 uitdrukkelijk en zonder voorbehoud een oordeel heeft gegeven over de wijze waarop de inkomsten uit arbeid vanaf 2008 vastgesteld moeten worden en in hoeverre die inkomsten leiden tot anticumulatie van de WAO-uitkering van appellant. Nu appellant tegen deze uitspraak geen hoger beroep heeft ingesteld, heeft de rechtbank in de aangevallen uitspraak terecht overwogen dat de beroepsgronden die zien op de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid in de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2009 en op de terugvordering van teveel betaalde uitkering over die periode niet meer aan de orde kunnen komen. Wegingsfactor proceskosten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:AZ9218 ★★