Centrale Raad van Beroep, 28-10-2015 / 14-1430 WIA-G


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:5001
Datum28-10-2015
InhoudsindicatieDeze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2016:1020 en komt in de plaats van ECLI:NL:CRVB:2015:3887. Een werkgever mag in beginsel uitgaan van de juistheid van een deskundigenoordeel indien een bevestigend antwoord is verkregen op de vraag of de inspanningen tot re-integratie van werkgever en werknemer tot op dat moment voldoende zijn geweest. Gelet op het rapport van de arbeidsdeskundige kan niet worden volgehouden dat betrokkene, door na het ontvangen deskundigenoordeel de omvang van de werkzaamheden van werknemer te handhaven op het door de bedrijfsarts geadviseerde niveau, in haar re-integratie-inspanningen is tekortgeschoten. De rechtbank heeft terecht het bestreden besluit vernietigd en de loonsanctie herroepen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2429 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3002 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1020
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3887
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1020
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3887