Centrale Raad van Beroep, 16-11-2015 / 13/281 WWAJ-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:5003
Datum16-11-2015
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Afwijzing verzoek terug te komen van weigering Wajong-uitkering. Het rapport van de door de Raad geraadpleegde psychiater leidt tot een andere conclusie over de belastbaarheid van appellant waardoor de FML van 31 augustus 2010 een onjuist beeld geeft van de mogelijkheden van appellant. Aangezien de ernst van het ziektebeeld bij eerdere beoordelingen in 2010 niet voldoende erkend is, waardoor achteraf is gebleken dat de schatting van de arbeidsmogelijkheden van appellant op een onjuiste medische grondslag berust, is er sprake van een nieuw feit in de zin van artikel 4:6 van de Awb. De Raad draagt het Uwv op om het gebrek te herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3449