Centrale Raad van Beroep, 16-01-2015 / 12-3005 WIA-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:52
Datum16-01-2015
InhoudsindicatieAfwijzing herhaalde aanvraag WIA-uitkering. Geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. In deze zaak kan echter niet worden volstaan met de beantwoording van de vraag of appellant (tijdig) nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden in de zin van artikel 4:6 van de Awb heeft vermeld. Het Uwv heeft in de eerste plaats verzuimd te beoordelen of appellant rechten ontleent aan artikel 43a van de WAO. Dit moet alsnog gebeuren. Indien dit niet leidt tot toekenning van een uitkering, moet het Uwv bovendien alsnog beoordelen of er ... aanleiding is de eerdere weigering aan appellant te blijven tegenwerpen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR5244
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2906
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4242