Centrale Raad van Beroep, 26-02-2015 / 13-1904 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:566
Datum26-02-2015
InhoudsindicatieStopzetting betaling bezoldiging. Het college te voren te kennen heeft gegeven dat het niet verschijnen op haar werk zou worden aangemerkt als ongeoorloofd afwezig en de weigering op gesprek te verschijnen zou worden beschouwd als een weigering om aan een redelijke opdracht gehoor te geven. Door vervolgens niet aan het werk te gaan heeft appellante opzettelijk nagelaten haar betrekking te vervullen. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het college op goede gronden de uitbetaling van de bezoldiging heeft stopgezet. Straf van onvoorwaardelijk ontslag. Ernstig plichtsverzuim bestaande uit het bij herhaling zonder deugdelijke reden niet op gesprekken verschijnen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 26-02-2015
TAR 2015/77
Stopzetting bezoldiging en strafontslag