Centrale Raad van Beroep, 20-01-2015 / 13-4850 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:59
Datum20-01-2015
InhoudsindicatieIntrekking en (mede)terugvordering bijstand. Gezamenlijke huishouding? De onderzoeksbevindingen van de sociale recherche bieden onvoldoende grondslag voor het standpunt van het college dat appellanten hun hoofdverblijf hadden in dezelfde woning, meer in het bijzonder dat appellant zijn hoofdverblijf had op het uitkeringsadres.