Centrale Raad van Beroep, 27-02-2015 / 13-6190 ANW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:595
Datum27-02-2015
InhoudsindicatieWeigering toelating tot de vrijwillige verzekering voor de ANW. Geen sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat de overschrijding van de aanmeldingstermijn niet aan appellante tegengeworpen zou mogen worden. Onbekendheid met de wet op zichzelf leidt niet tot de conclusie dat sprake is van een zodanig bijzonder geval dat een overschrijding van een wettelijke aanmeldtermijn verschoonbaar is te achten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3777 ★★