Centrale Raad van Beroep, 25-02-2015 / 14-90 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:596
Datum25-02-2015
InhoudsindicatieWeigering woonvoorzieningen. Geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de medische beoordelingen. Het onderzoek door de artsen van Scio Consult en van Argonaut heeft op zorgvuldige wijze plaatsgevonden. De conclusies van de artsen zijn inzichtelijk en voldoende onderbouwd. Er zijn geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het standpunt van CIZ dat er geen sprake is van een medische eindsituatie bij appellante voor onjuist gehouden moet worden.