Centrale Raad van Beroep, 24-02-2015 / 13-5289 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:614
Datum24-02-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand en WIJ-inkomensvoorziening. Appellante heeft de bankrekening van de zoon niet uit eigen beweging gemeld bij het college. Evenmin heeft zij gemeld dat op die rekening bedragen in contanten werden gestort. Het gaat om gegevens waarvan het appellante redelijkerwijs duidelijk moet zijn geweest dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand. Voor zover bij appellante twijfel bestond of deze gegevens voor de verlening van bijstand van belang konden zijn, had zij daarin aanleiding moeten zien om contact op te nemen met het college om op dit punt duidelijkheid te verkrijgen. Schending inlichtingenverplichting.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 24-02-2015
USZ 2015/115
Stortingen op bankrekening zoon, Middelen, Inkomsten, Schending inlichtingenverplichting, Redelijkerwijs kunnen beschikken.