Centrale Raad van Beroep, 04-03-2015 / 13-2911 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:633
Datum04-03-2015
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om toelating tot de maatschappelijk opvang. De rechtbank is ten onrechte van een herhaalde aanvraag uitgegaan. De aanvraag van appellante strekt er immers niet toe dat het college terugkomt van zijn besluit van 9 juni 2011, maar ziet op een nieuwe periode na het indienen van deze aanvraag. Niet gebleken van een situatie van dakloosheid of concrete dreiging van dakloosheid bij appellante. Het college heeft zich dan ook terecht op het standpunt kunnen stellen dat de noodzaak om appellante toe te laten tot de maatschappelijke opvang ontbrak.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1884 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1615 ★★