Centrale Raad van Beroep, 13-03-2015 / 13-2624 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:769
Datum13-03-2015
InhoudsindicatieNiet meer ongeschikt voor "haar" arbeid. Hoewel appellante psychische beperkingen heeft wordt zij, rekening houdend met deze beperkingen, toch in staat geacht één van de in het kader van de WIA-beoordeling geduide functies te verrichten. Uit het medicatieoverzicht kan niet afgeleid worden dat de psychische situatie van appellante per datum in geding is verslechterd.
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:5534