Centrale Raad van Beroep, 17-03-2015 / 13-5968 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:818
Datum17-03-2015
InhoudsindicatieAard stortingen van derden. Bedragen ontvangen in periode dat appellanten in afwachting waren van besluit op bijstandsaanvraag, maar niet aannemelijk gemaakt dat het leningen waren. Gestorte bedragen zijn aan te merken als giften. Beleid dagelijks bestuur ter zake van giften blijft, gelet op mvt bij art. 31.2.m WWB binnen de grenzen van een redelijke wetsuitleg. Besluit om gestorte bedragen in mindering te brengen op de bijstand is in overeenstemming met het beleid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-03-2015 (met noot)
Redactie
USZ 2015/143
Aard stortingen van derden, Periode voorafgaand aan aanvraag, Leningen niet aannemelijk, Giften, Beleid, Vrije besteding.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-03-2015
RSV 2015/83
Aard stortingen van derden. Ten aanzien van giften gevoerd beleid van het dagelijks bestuur blijft binnen de grenzen van een redelijke wetsuitleg
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY9138 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3872 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:455 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:705 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2038
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4658