Centrale Raad van Beroep, 06-03-2015 / 12-6371 AKW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:853
Datum06-03-2015
InhoudsindicatieVerzoek om terug te komen van eerdere besluiten is terecht afgewezen. De terugwerkende kracht van de in 2011 toegekende vergunning tot verblijf ziet niet op de perioden waarvan herziening wordt verzocht. Dat het om rechten gaat die worden ontleend aan het gemeenschapsrecht maakt dat niet anders.