Centrale Raad van Beroep, 25-03-2015 / 14-169 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:896
Datum25-03-2015
InhoudsindicatieBezwaren tegen de primaire besluiten terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijdingen. Appellant heeft ook in hoger beroep geen (medische) stukken overgelegd waaruit zou kunnen volgen dat appellant niet in staat was om gedurende de bezwaartermijnen zelf of met hulp van een derde tijdig bezwaarschriften in te dienen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:159