Centrale Raad van Beroep, 24-03-2015 / 13-6942 AOW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:904
Datum24-03-2015
InhoudsindicatieHerziening ouderdomspensioen. Gezamenlijke huishouding. Gezamenlijk hoofdverblijf in de woning op het uitkeringsadres. De onderzoeksbevindingen bieden onvoldoende aanknopingspunten voor de conclusie dat sprake is van wederzijdse zorg.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX8470 ★★★★