Centrale Raad van Beroep, 25-03-2015 / 12-829 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:921
Datum25-03-2015
InhoudsindicatieToekenning IVA-uitkering, waarop 70% van het loon dat appellante aan werkneemster heeft betaald in mindering wordt gebracht. Het Uwv heeft ten onrechte bij de berekening van de IVA-uitkering van werkneemster een bedrag van 1.380,60 (70% van het door appellante doorbetaalde loon) in mindering gebracht op het bedrag van 1.456,71 dat is berekend als het WIA-maandloon van werkneemster. De Raad voorziet zelf. Het besluit wordt herroepen voor zover daarbij is bepaald dat een bedrag van 1.380,60 in mindering komt op het WIA-maandloon.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-03-2015 (met noot)
M.J.A.C. Driessen
USZ 2015/157
Geen wijziging bedongen arbeid, Ten onrechte verrekening loon met IVA-uitkering, Tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-03-2015
RSV 2015/101
IVA-uitkering verrekening inkomsten met uitkering loondoorbetaling geen wijziging be-dongen arbeid na hervatting in aangepast werk arrest Hoge Raad ECLI:NL:HR:2011:BQ8134
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8134 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3993 ★★