Centrale Raad van Beroep, 31-03-2015 / 13-3877 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:974
Datum31-03-2015
InhoudsindicatieSchending van de inlichtingenverplichting doordat appellante heeft nagelaten om het college direct en uit eigen beweging op de hoogte te stellen van onder meer een bankrekening. Het college kon de conclusie trekken dat het recht op bijstand over de te beoordelen periode niet was vast te stellen. Bevoegdheid de bijstand in te trekken en de ter zake gemaakte kosten van appellante terug te vorderen. Grief over willekeur niet onderbouwd.