Centrale Raad van Beroep, 31-03-2015 / 13-6821 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:979
Datum31-03-2015
InhoudsindicatieAangevallen uitspraak 1: Anders dan appellanten is de Raad met de rechtbank van oordeel dat de onderzoeksbevindingen, in het bijzonder de van Marktplaats.nl verkregen gegevens en de verklaringen van appellant, de zoon en de getuigen, voldoende aanknopingspunten bieden voor het standpunt van het college dat appellant in de te beoordelen periode heeft gehandeld in witgoed. Verwijzing naar vaste rechtspraak voor de betekenis van de eerste verklaring tegenover een sociaal rechercheur of handhavingsspecialis. Aangevallen uitspraak 2: Indien periodieke bijstand is beŽindigd of ingetrokken en een aanvraag wordt ingediend voor de toekomst, ligt het op de weg van de aanvrager om aan te tonen dat sprake is van een wijziging van omstandigheden. Wat appellanten hebben aangevoerd is onvoldoende om aan te tonen dat de omstandigheden zijn gewijzigd. Het aantonen dient controleerbaar en verifieerbaar te zijn. Uit de verklaring van G van 22 augustus 2013 blijkt voorts dat appellant nog steeds in witgoed handelde. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen bestaat geen aanleiding voor twijfel aan de inhoud van de verklaring van getuige G, nu dat rapport is opgesteld en ondertekend door een sociaal rechercheur, die tevens is beŽdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 31-03-2015
IR 2015/64
Sociaal zekerheidsrecht, marktplaats, positie tussenpersoon, van marktplaats verkregen gegevens, sociaal rechercheur, handhavingsspecialist
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2512 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:4329
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:7560