Centrale Raad van Beroep, 31-03-2015 / 13-6198 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:984
Datum31-03-2015
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft terecht overwogen dat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij de gevraagde gegevens tijdig heeft overgelegd. Vaststaat dat appellante binnen de haar gestelde termijn een envelop heeft ingeleverd. Appellante heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat de (lege) envelop de gevraagde gegevens bevatte, terwijl dat wel op haar weg lag. Het college heeft zich dan ook terecht op het standpunt gesteld dat appellante niet binnen de hersteltermijn de gevraagde gegevens heeft overgelegd. 2e aanvraag: Niet in geschil is dat appellante niet alle in het kader van deze aanvraag verzochte gegevens heeft overgelegd. Volgens vaste rechtspraak kan inzage in bankafschriften met betrekking tot de aan de aanvraag voorafgaande periode in het algemeen noodzakelijk zijn om het recht op bijstand in toereikende mate te kunnen beoordelen. Geen aanleiding bestaat om daarover in dit geval anders te oordelen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 31-03-2015
USZ 2015/156
Buiten behandeling laten, Bewijslast, Inhoud overgelegde envelop.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX5218 ★★★