Centrale Raad van Beroep, 12-06-2018 / 17-4010 ZVW-V


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1717
Datum12-06-2018
InhoudsindicatieVerzet ongegrond. De Raad is van oordeel dat appellante in verzet geen feiten en of omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest.