Centrale Raad van Beroep, 21-02-2018 / 15/2011 WAJONG


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:495
Datum21-02-2018
InhoudsindicatieWajong-uitkering terecht geweigerd. In de periode van zijn opleiding was appellant geen ingezetene in Nederland als bedoeld in artikel 1:2 van de Wajong 2010. Het Uwv heeft zich dan ook terecht op het standpunt gesteld dat appellant geen jonggehandicapte is in de zin van de Wajong 2010.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-02-2018
NJB 2018/518
Wajong-uitkering geweigerd
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-02-2018
USZ 2018/92
Jonggehandicapte, Ingezetenschap.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-02-2018
RSV 2018/99
Wajong-uitkering terecht geweigerd.