Centrale Raad van Beroep, 09-01-2018 / 16/3821 PW


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:62
Datum09-01-2018
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag. Weigering mee te werken aan huisbezoek. Waarnemingen beperkte en aanvaardbare inbreuk op privacy. Kortdurende waarnemingen vanaf openbare weg op 33 dagen. Geen schending subsidiariteit omdat college heeft overtuigd dat er geen alternatief, effectief onderzoeksmiddel was. Redelijke grond voor huisbezoek.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-01-2018
USZ 2018/77
Onderzoeksbevoegdheid, Waarnemingen, Inbreuk recht op privacy.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:297 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3245 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3441