Gerechtshof Amsterdam, 19-05-2016 / 14/000384


ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:2023
Datum19-05-2016
InhoudsindicatieOp belanghebbende rust de bewijslast dat zij als indirect vertegenwoordiger voor de importeur is opgetreden. Op grond van de bij de (GPA) aangiften gevoegde gegevens komt het Hof tot het oordeel dat belanghebbende voldoende kenbaar heeft gemaakt op te treden voor rekening van de importeur. Belanghebbende kan derhalve een beroep doen op de door de Engelse douane aan de importeur verstrekte bindende oorsprong inlichtingen. Op grond van deze bindende oorsprong inlichtingen wordt de biodiesel geacht de oorsprong Canada te hebben.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AP2046
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:910
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:728
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3377
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:3797