Gerechtshof Amsterdam, 04-10-2018 / 17/00581


ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3711
Datum04-10-2018
InhoudsindicatieHet Hof is van oordeel dat de inspecteur voldoende feiten en omstandigheden aannemelijk heeft gemaakt waaruit volgt dat in 2010 een situatie is ontstaan waarin de Geldlening en de rekening-courantschuld van belanghebbende aan de NV niet zullen worden afgelost. Het een en ander leidt tot het oordeel dat een bedrag van 12.204.543 het vermogen van de NV in 2010 definitief heeft verlaten.
Recht.nl artikelDGA brandt zijn vingers aan rekening-courantschuld (18-10-2018)
Kan de inspecteur aannemelijk maken dat een situatie is ontstaan waarin een schuld van de dga aan zijn vennootschap niet zal worden afgelost? Dan heeft de niet-afgeloste schuld het vermogen van de vennootschap definitief verlaten.
> Dga brandt zijn vingers aan rekening-courantschuld (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AI0411 ★★★★★