Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-08-2017 / 200.180.194_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3604
Datum15-08-2017
InhoudsindicatieVordering van erfgenamen om mede-erfgenamen/gevolmachtigden te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Beroep op artikel 3:194 lid 2 slaagt niet. Laatstgenoemden in ieder geval gehouden tot vergoeding van uit kluis gestolen opgenomen bedragen wegens tekortschieten in hun zorgplicht. Ten aanzien van overige bedragen: deskundigenonderzoek naar wilsbekwaamheid van erflaatster over periode van volmachtverlening aan mede-erfgenamen. Zie voorts tussenarrest ECLI:NL:GHSHE:2018:3215 en eindarrest ECLI:NL:GHSHE:2019:1693
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2017 (met noot)
E.M.A. van Amersfoort
TE 2017, afl. 5, p. 104
Rekening en verantwoording mede-erfgenamen; vordering ex artikel 3:194 lid 2 BW.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2017
ORP 2017, sign. 264
Gevolmachtigden aansprakelijk voor diefstal van geld dat thuis in kluis werd bewaard
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1693
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3215