Hoge Raad, 19-02-2016 / 15/03927


ECLIECLI:NL:HR:2016:295
Datum19-02-2016
InhoudsindicatiePersonen- en familierecht. Omgangsondertoezichtstelling (art. 1:254 (oud) BW). Terughoudende maatstaf en hoge motiveringseisen (HR 13 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1009, NJ 2002/4; HR 13 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1073, NJ 2002/5).
Recht.nl artikelOndertoezichtstelling ten behoeve van omgangsregeling: laatste redmiddel (22-02-2016)
Het gerechtshof had een ondertoezichtstelling opgelegd om te bewerkstelligen dat ten behoeve van de minderjarige een omgangsregeling tot stand zou worden gebracht. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad is een dergelijke ondertoezichtstelling slechts mogelijk wanneer er sprake is van een ernstige bedreiging voor de zedelijke of geestelijke belangen van de minderjarige.
> Ondertoezichtstelling ten behoeve van omgangsregeling: laatste redmiddel (Marc van Opstal, Banning Advocaten)
> Hoge Raad bevestigt maatstaf voor opleggen omgangsondertoezichtstelling (Marlies Witting, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 19-02-2016
NJB 2016/452
‘Omgangsondertoezichtstelling’. Het hof heeft een minderjarige onder toezicht gesteld. HR: De overwegingen van het hof moeten aldus worden verstaan dat het hof een ‘omgangsondertoezichtstelling’ heeft opgelegd. Uit het bestreden oordeel blijkt niet dat het hof de maatstaf heeft toegepast die volgens vaste rechtspraak daarvoor geldt. In het bijzonder blijkt niet dat het hof heeft onderzocht of de ernstige bedreiging voor de zedelijke of geestelijke belangen van de minderjarige kan worden afgewend door de inzet van minder ingrijpende middelen.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-02-2016
RvdW 2016/316
Personen- en familierecht. Omgangsondertoezichtstelling (art. 1:254 (oud) BW). Terughoudende maatstaf en hoge motiveringseisen (HR 13 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1009, NJ 2002/4; HR 13 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1073, NJ 2002/5).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1073 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2346
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:766 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:240
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1485
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:76
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:11
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2451
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1690
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2346
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:9364
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3723
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:724
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:536
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2078
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1137
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:969
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:911
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:533
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2819
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2661
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:277