Rechtbank Amsterdam, 11-11-2009 / 402582 / HA ZA 08-1937


ECLIECLI:NL:RBAMS:2009:BK7176
Datum11-11-2009
InhoudsindicatiePalm Invest, aansprakelijkheid bestuurders Palm Invest. In deze procedure is onder meer de aansprakelijkheid van twee bestuurders aan de orde. Een groot deel van door eisers ingelegd geld is doorgesluisd naar de feitelijk bestuurders. Toepassing van de Ontvanger/Roelofsen-norm op de twee bestuurders leidt ertoe dat de rechtbank uiteindelijk tot het oordeel komt dat één bestuurder aansprakelijk is, en de ander niet.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 11-11-2009, 402582 / HA ZA 08-1937
NJF 2010, 38
Rechtspersonenrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Palm Invest. Toepassing norm uit HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/Roelofsen).

(X Holding BV / Palm Invest BV en Palm Invest Holding BV en Stichting Administratiekantoor Palm Invest).
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 11-11-2009, 402582 / HA ZA 08-1937
RO 2010, 22
Bestuurdersaansprakelijkheid. Is de (indirect) bestuurder aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad doordat hij de hem opgedragen taak in het geheel niet heeft vervuld?

(X Holding BV / Palm Invest BV c.s.).
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 11-11-2009, 402582 / HA ZA 08-1937
JRV 2010, 130
Rechtspersonenrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Palm Invest. Toepassing norm uit HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger / Roelofsen).
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 11-11-2009, 402582 / HA ZA 08-1937 (met noot)
Y. Borrius
JRV 2010, 323
Bestuurdersaansprakelijkheid. Stichting. Stichting. Stichtingsbestuurder aansprakelijk voor niet-nakomen verplichtingen die (klein)dochtermaatschappij jegens schuldeisers.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:190