Rechtbank Amsterdam, 10-07-2017 / AMS 16/3378


ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:5710
Datum10-07-2017
InhoudsindicatieHet college van B&W van de gemeente Amstelveen heeft eisers bijstandsuitkering gedurende 3 maanden met 100% verlaagd, vanwege het weigeren van een werkaanbod. De rechtbank is van oordeel dat terecht aan eiser een maatregel is opgelegd, maar dat de duur van de maatregel niet in overeenstemming is één van de kerngedachten van de Pw; namelijk om aan de bijstandbehoevende een inkomenswaarborg te bieden. Bovendien impliceert artikel 18, zesde lid van de Pw dat het direct opleggen van een dergelijke maatregel na overtreding van het vijfde lid niet mogelijk is. Dit betekent dat artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Afstemmingverordening buiten toepassing moet worden gelaten wegens strijd met artikel 18, tweede lid, vijfde en zesde lid, van de Pw. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en voorziet zelf in de zaak door, gezien artikel 18, tweede lid, van de Pw in verbinding met artikel 11, eerste lid, van de Afstemmingsverordening, aan eiser een maatregel op te leggen van 100% gedurende één maand.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP6843 ★★★★★