Rechtbank Amsterdam, 29-11-2018 / C/13/656192 / KG RK 18-1738


ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:8550
Datum29-11-2018
InhoudsindicatieBij tussenbeschikking in een conservatoir beslagverzoek is een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De vraag betreft de nadere uitleg van het Radlingerarrest over de toepasselijkheid van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. De vraag luidt kort gezegd als volgt. Hoe dient de cumulatieve werking van meerdere boetebedingen die zijn verbonden aan diverse tekortkomingen van uiteenlopende aard te worden uitgelegd, indien slechts aanspraak wordt gemaakt op één boete uit hoofde van één tekortkoming.
Recht.nl artikelCumulatieve werking van boetebedingen in huurovereenkomsten? (06-12-2018)
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie over de uitleg van een boetebeding in een huurovereenkomst, waarin een verbod is opgenomen op het geheel of gedeeltelijk onderverhuren of in gebruik geven van het gehuurde aan derden.
> Prejudiciële vraag over cumulatieve werking van boetebedingen bij aanspraak op één boete uit hoofde van één tekortkoming (Lucia Tellegen, Wieringa-advocaten.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam 29-11-2018
NJF 2019/131
Prejudiciële vraag inzake de nadere uitleg van het Radlingerarrest over de toepasselijkheid van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam 29-11-2018
WR 2019/38
Prejudiciële aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over nadere uitleg van het Radlingerarrest (ECLI:EU:C:2016:283)
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:283 ★★★★